EVALUARE DE RISC

ANALIZA DE RISC la securitatea fizica este documentul prin care un specialist analizeaza si stabileste de ce anume este nevoie pentru ca paza unui obiectiv sa acopere toate vulnerabilitatile acestuia in fata hotilor.

Este vorba despre un standard impus de Uniunea Europeana prin care fiecare societate comerciala are obligatia sa-si identifice amenintarile care pot pune in pericol viata sau integritatea persoanelor sau a valorilor detinute si de a stabili masurile necesare.

ANALIZA DE RISC la securitatea fizica, denumita in continuare analiza de risc, se materializeaza prin documentatia intocmita in cadrul procesului standardizat de management al riscului, prin care se determina, in mod dinamic, masurile necesare si aplicabile pentru incadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile.

PROCESUL DE EFECTUARE A ANALIZEI DE RISC incepe dupa semnarea contractului de prestari de servicii dintre beneficiar si prestator, cu exceptia cazurilor de realizare prin structuri de specialitate proprii in regim intern.

EFECTUAREA ANALIZEI DE RISC IMPLICĂ PARCURGEREA URMĂTOARELOR ETAPE:

 • ● definirea parametrilor interni si externi care genereaza si/sau modifica riscurile la securitatea fizica a unitatii;
 • ● stabilirea metodei si a instrumentelor de lucru;
 • identificarea tuturor riscurilor la securitatea fizica, a zonelor de impact, a evenimentelor si cauzelor riscului, precum si a potentialelor consecinte;
 • ● analizarea riscurilor la securitatea fizica;
 • ● estimarea riscurilor unitatii beneficiare;
 • ● intocmirea Raportului de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica.

DOCUMENTAŢIA PRIVIND ANALIZA DE RISC CUPRINDE:

 • ● Raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica;
 • ● Grila de evaluare, specifica obiectului de activitate;
 • ● Documentele-suport.

Raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica cuprinde:

 • ● nominalizarea unitatii, obiectul de activitate al acesteia si scopul evaluarii;
 • ● amplasarea geografica a unitatii, vecinatati, cai de acces, alti factori externi cu impact asupra activitatii unitatii;
 • ● cadrul organizational intern, politici si responsabilitati privind securitatea fizica a unitatii beneficiare;
 • ● sursele de risc la securitatea fizica, zonele de impact, evenimentele produse si cauzele riscurilor identificate pentru unitatea evaluata, precum si potentialele consecinte asupra persoanelor si activitatii;
 • ● analizarea riscurilor identificate;
 • ● estimarea riscurilor la securitatea fizica;
 • ● stabilirea cerintelor, masurilor si mecanismelor de securitate pentru sistemul ce urmeaza a fi implementat, de ordin structural, tehnic, tehnologic si operational;
 • ● estimarea costurilor de securitate, in functie de masurile de securitate propuse si nivelul de risc asumat;
 • ● concluziile raportului, in care se propun una sau mai multe optiuni de tratare a riscurilor in vederea incadrarii in domeniul acceptabil al riscului de securitate fizica, mentionând concret dimensionarea dispozitivului de paza, zonele sau punctele controlate prin mijloace electronice de supraveghere video, efractie, control acces si alarmare, elementele de protectie mecanofizica, precum si alte masuri.

Grila de evaluare specifica obiectului de activitate al unitatii beneficiare se completeaza pentru situatia in care riscul a fost tratat, iar nivelul acestuia se incadreaza in domeniul riscului acceptabil.

Raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica si grila de evaluare se semneaza de catre evaluator.

Documente suport: chestionare, declaratii, alte documente specifice, date obtinute si folosite in procedura de evaluare.

Pentru detalii suplimentare consultati INSTRUCTIUNEA M.A.I. NR. 9/ 2012