LEGISLATIE

ALGORITM LEGISLATIV PRIVIND INTOCMIREA EVALUARII DE RISC LA SECURITATEA FIZICA

FORMULA:

LEGEA 333/2003 + HG 301/2012 + INSTRUCTIUNEA M.A.I. NR.9/2013 = EVALUARE DE RISC

 

CAUZALITATE:

Legea 333/2003, art.2 , alin1.
Art. 2. − (1) Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, regiile autonome, companiile si societatile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum si alte organizatii care detin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite in prezenta lege unitati, sunt obligate sa asigure paza acestora.

arrow

Baza legislativa privind serviciile de siguranta si protectie o reprezinta Legea 333/2003 in cuprinsul careia sunt evidentiate „unitatiile” care se supun prezentei reglementari legale.

Hotararea de Guvern nr.301/2012 privind Normele de aplicare ale Legii 333/2003 in cuprinsul careia se regaseste pentru prima data sintagma de „evaluare de risc”.

 

HG 301/2012, art. 2
(1) Adoptarea masurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor si valorilor prevazute de lege se realizeaza pe baza unei analize de risc la securitate fizica.
(2) Elaborarea analizei de risc la securitate fizica se face potrivit instructiunilor emise de ministrul administratiei si internelor, care se publica în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
UPDATE2: Termenul de intocmire a analizei de risc la securitatea fizica s-a prorogat in baza HG 437/30.06.2017, pana la data de 01.07.2018- detalii aici
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
UPDATE: Executivul a decis, prin hotărâre de Guvern, modificarea și completarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, prevăzute de H.G. 301/2012. Mai multe detalii AICI
Vezi aici si Hotărârea nr. 1002/2015 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

arrow

In data de 01.02.2013 a fost emisa „Instructiunea M.A.I nr. 9” in cadrul careia sunt precizate in mod clar modalitatea de intocmire a rapoartelor de evaluare de risc si persoanele abilitate pentru intocmirea lor.

 

INSTRUNCTIUNEA M.A.I. NR.9 art. 1
(1) Prezentele instructiuni stabilesc metodologia de efectuare a analizelor de risc la securitatea fizica pentru unitatile ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite în continuare unitati, precum si conditiile pe care trebuie sa le îndeplineasca persoanele care desfasoara astfel de activitati.
(2) Analiza de risc la securitatea fizica constituie fundamentul adoptarii masurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor si valorilor prevazute de lege, transpuse în planul de paza si proiectul sistemului de alarmare.

arrow

Termenul de intocmire a evaluarilor de risc la securitatea fizica s-a prorogat pana la data de 01.01.2016 pentru „unitatile” infiintate inainte de 16.06.2012. In acest sens a fost emisa Hotararea de Guvern nr.877 din 15.10.2014.
Concluzionam algoritmul cu acest ultim act normativ.

 

H.G. 877 / 15.10.2014
Termenul prevazut la art. 7 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 335 din 17 mai 2012, cu modificarile ulterioare, privind obligatia elaborarii analizei de risc la securitatea fizica de catre unitatile prevazute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor,republicata, infiintate pana la data de 16 iunie 2012, se proroga pana la data de 1 ianuarie 2016.