Plan de paza

 

Planul de paza reprezinta documentul prin care se garanteaza prestarea serviciului de paza umana in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. (Legea 333/2013, HG 301/2012).

Se intocmeste in baza evaluarii de risc, in situatia in care unitatea analizata de catre evaluator necesita serviciul de paza umana.

Planul de paza reprezinta si un document suport pentru efectuarea evaluarii de risc la securitatea fizica.

Prin planul de paza se stabilesc în principal: caracteristicile obiectivului pazit, în zona respectiva, numarul de posturi si amplasarea acestora, necesarul de personal pentru paza, amenajarile, instalatiile si mijloacele tehnice de paza si de alarmare, consemnul posturilor, legatura si cooperarea cu alte organe cu atributii de paza a obiectivelor, bunurilor, valorilor si persoanelor si modul de actiune în diferite situatii. De asemenea, vor fi prevazute si regulile de acces, potrivit dispozitiilor conducatorului unitatii, precum si documentele specifice serviciului de paza.

Planul de pază se depune la structura de poliţie organizată la nivelul unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia se află obiectivul, denumită în continuare unitate de poliţie competentă teritorial, cu cel puţin 24 de ore înainte de instituirea pazei potrivit contractului de prestări de servicii ori deciziei conducerii, în cazul pazei proprii.

În situaţia în care măsurile de securitate a obiectivului, adoptate de conducerea unităţii ca rezultat al analizei de risc la securitatea fizică, prevăd utilizarea numai a mijloacelor mecanofizice şi a sistemelor tehnice de alarmare, monitorizare şi intervenţie, fără a se institui pază cu personal uman, nu se întocmeşte plan de pază.

Unitatea de poliţie competentă teritorial analizează planul de pază şi acordă avizul de specialitate în cel mult 30 de zile de la data înregistrării solicitării.

Avizul de specialitate se acordă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) planul de pază conţine toate datele şi informaţiile prevăzute la art. 5 alin. (3) din Lege;

b) beneficiarul face dovada dreptului de proprietate sau de folosinţă asupra obiectivului ce urmează a fi asigurat cu pază;

c) există un contract de prestări de servicii încheiat cu respectarea prevederilor legale şi în termen de valabilitate cu o societate specializată de pază şi protecţie ce deţine licenţă de funcţionare valabilă, în cazul în care paza se efectuează prin astfel de societăţi;

d) analiza de risc la securitatea fizică a fost efectuată potrivit prezentelor norme metodologice.

Intomeste-ti tu planul de paza, nu societatea prestatoare pentru a fi sigur de un serviciu de calitate!