Etape

Efectuarea analizei de risc implica parcurgerea urmatoarelor etape:

a) definirea parametrilor interni si externi care genereaza si/sau modifica riscurile la securitatea fizica a unitatii;

b) stabilirea metodei si a instrumentelor de lucru;

c) identificarea tuturor riscurilor la securitatea fizica, a zonelor de impact, a evenimentelor si cauzelor riscului, precum si a potentialelor consecinte;

d) analizarea riscurilor la securitatea fizica;

e) estimarea riscurilor unitatii beneficiare;

f) întocmirea Raportului de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica