PROIECTARE SISTEME DE SECURITATE

Smart house flat illustration concept

Oferim servicii de proiectare sisteme de securitate atat pentru cladiri/spatii noi cat si pentru sisteme ce necesita modernizare sau inlocuire completa.

Proiectul de instalare a sistemului de securitate instalat, este un document suport in vederea intocmirii evaluarii de risc la securitata fizica. In situatia in care nu detineti un proiect de instalare, acest proiect se intocmeste in baza evaluarii de risc de catre un proiectant/societate avizata in acest sens.

Servicii de proeictare oferite:

● proiectare sisteme de securitate integrate

● proiectare sisteme de alarma

● proiectare sisteme de supraveghere video

● proiectare sisteme de control acces

● proiectare sisteme de securitate perimetrala

● proiectare de detectie furturi din magazine


BAZA LEGALA:

Art. 11, Cap. III Norme tehnice Legea 333/2003
” Proiectele sistemelor de alarmare vor fi intocmite de personalul tehnic avizat al societatilor licentiate in acest sens, cu respectarea prezentelor norme tehnice. Proiectarea aplicatiilor cu sisteme de alarmare impotriva efractiei se realizeaza cu respectarea normelor in domeniu si a celor proprii unitatilor, tinandu-se seama de gradul de protectie stabilit de conducerea unitatilor in functie de valorile ce trebuie protejate (umane si materiale), existenta si situarea zonelor vitale, caile de acces, circulatia personalului propriu si al clientilor, amenajarile mecano-fizice realizate, tipul pazei, amplasarea dispozitivului de paza si departarea fata de echipajul specializat de interventie cu care unitatea are contract de prestari servicii. ”


OBLIGATIVITATE

Unitatile (persoanele juridice) care sunt obligate prin lege sa instaleze sisteme de alarma si de supraveghere video in baza unui proiect avizat de catre Politie sunt urmatoarele

 

● Unitati de interes strategic                ● Magazine activitati cu bijuterii              ● Unitati postale                                    ● Obiective industriale

 

● Unitati de interes public                    ● Sali jocuri de noroc                                ● Puncte de schimb valutar                 ● Depozite

 

● Unitati de creditare                            ● Casierii si servicii utilitati                      ● Case de amanet                                 ● Instalatii tehnologice